Vårens resultat

Gratulerar till Emberridge Lynx ”Lowe” och Hydra ”Jackie” som under våren gått godkända anlagsprov viltspår!

Emberridge Capella ”Skorpan” har gått nybörjarklass B-prov med en 3a som resultat. Ork och orutin ställde till det på söket. Skorpan hade i övrigt en samlad och positiv attityd med bra avlämningar – så jag är i det stora nöjd med insatsen. 

Nu är 4st ur Astronomi-kullen röntagde med A på höfter och 0 på armbågar. Därmed börjar vi planera för parning av Aska under löpet vintern 2019/2020.