Uppfödningen

Vill du veta om en hund från Emberridge kennel passar dig ska du läsa här. Här beskriver jag vad som är den ideala labrador retrievern enligt min uppfattning och som jag därför strävar efter att uppnå med min avel.

Avel för mig är att öka chanserna för att den ideala labradoren ska födas ur den kombinationen jag väljer att göra mellan en tik och en hane. Genom att studera stamtavlor, kolla statistik på hälsa och prestationer för avkommor och släktingar samt bedöma hundarnas individuella prestationer och hälsostatus ökar man chanserna för att avkommorna får dem egenskaperna vi önskar oss.

Den ideala labrador retrievern är, i min mening, som en trebent pall där alla benen måste vara lika långa för att pallen ska stå stadigt. Benen som en bra labrador balanserar på är mentala egenskaper, hälsa och exteriör.

Mentala egenskaper

Hunden är vid min sida mest hela tiden och det är därför en fördel om den fungerar både till vardags och i arbetet. Till vardags vill jag ha en hund som med lugn ser människor och djur passera utan att varken reagera med överdriven glädje eller reservation. Som är lätt att ta med sig både på jobb och till familj och vänner. I arbetet vill jag ha en hund som visar initiativ och som inte räds utmaningar. En hund som använder sin näsa med en självklar säkerhet och som vågar simma rakt ut i öppet hav i en mörk vinterkväll.

Hälsa

Hundarnas liv är alltför kort jämfört med oss människor, men genom att undvika ärftliga sjukdomar och defekter får man fler år tillsammans. Vissa sjukdomar ingår i hälsoprogrammen, t.ex. höftledsdysplasi (förkortat HD) och armbågsdysplasi (förkortat ED eller AD), och är lätta att följa upp via statistiken som SKK för i Hunddata. Andra sjukdomar är kända för att vara ärftliga i olika grader och mer eller mindre vanliga inom vissa raser. Alla dessa sjukdomar måste man inte, eller kan inte ens, stambokföra och dem är olika svåra att gardera sig mot.

Fotograf: Filip Rubin

Det är en självklarhet för mig föräldradjuren är ögonlysta och har bra (fria) höfter och armbågar. I dem fallen det finns index att tillgå ska dessa vara bättre än genomsnittet i rasen. I dem fallen det finns möjlighet att DNA-testa för en i rasen vanligt förekommande sjukdom, ska endera föräldradjuret vara friförklarat. Jag kan använda anlagsbärare i avel för att främja en bred genetisk avelsbas men aldrig i sådana kombinationer där valparna riskerar att utveckla sjukdomen.

Exteriört

Hunden exteriör eller utseende är något som många kanske förknippar med utställning. För mig är en bra exteriör lika med bra förutsättningar för den arbetande hunden. Jakthunden som håller under många år har en benställning och vinklar som inte ger fel belastning av lederna. Den har proportioner som ger den bra fysik och uthållighet vid hårt arbete i svår terräng. Helst ska den också ha en päls som gör att den klarar arbete i vatten vid den kallare delen av året.