Hundarna

På Emberridge kennel är hundarna först och främst familjemedlemmar men eftersom jag väljer att avla vidare på individer som jag tror på görs en helhetsbedömning av hundarnas avelsvärde. Hundarna beskrivs omfattande utifrån dem egenskaper jag värdesätter och som ingår i kennelns avelsmål, klicka på hundens namn så kommer du vidare dit.

Aska – Like’ims Queen Ash – SE38063/2013

 

Skorpan – Emberridge Capella – SE28447/2018

Agnes – Emberridge Honeysuckle – SE41057/2020

A-kullen – undan Aska – efter Ville

B-kullen – undan Aska – efter Lynx